Kent u het verschil tussen de spaarformules tak 21, tak 23 en tak 26? Wij leggen u graag de verschillen uit.


Bij uw bank kan u terecht voor een spaarrekening, een termijnrekening en een effectenrekening.  Bij een levensverzekeringsmaatschappij vindt u spaarproducten onder de noemer tak 21, tak 23 en zelfs tak 26. Maar kent u het verschil tussen deze takken?

Tak 21-spaarverzekering

De meest gekende is de tak 21-spaarverzekering.  Deze formule biedt u een combinatie van kapitaalsgarantie, een eventueel gewaarborgde intrestvoet en mogelijk een jaarlijkse winstdeelname (niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen). 

Bij een tak 21-spaarverzekering bent u vrijgesteld van roerende voorheffing indien u het kapitaal langer dan 8 jaar laat staan. Hiertegenover staat wel dat er een premietaks(*) wordt aangerekend op elke premiestorting.

U kan als verzekeringsnemer bij dit soort spaarverzekering zelf één of meerdere begunstigden aanduiden. Zij hebben recht op de gelden uit deze polis indien u zelf niet meer in leven bent.   

Een tak 21-spaarverzekering wordt beschermd door het Garantiefonds voor financiële diensten voor maximaal 100.000 euro.  Dit type spaarverzekering richt zich tot de voorzichtige spaarder die zekerheid, beschikbaarheid en flexibiliteit nastreeft.

Tak 23-beleggingsverzekering

Bij een tak 23-beleggingsverzekering loopt u het risico dat een deel van uw geïnvesteerde kapitaal verloren gaat, m.a.w. er is dus geen kapitaalsgarantie.

Het rendement bij een tak 23-beleggingsverzekering is afhankelijk van de prestatie van de verschillende onderliggende fondsen. Tak 23-beleggingsverzekeringen bieden een potentieel hoger rendement maar dit gaat onvermijdelijk gepaard met het nemen van een hoger risico.

Op elke premie die wordt gestort dient een premietaks(*)  te worden betaald.

Een tak 23-beleggingsverzekering wordt ingetekend door de belegger die graag wat risico neemt. Het resultaat wordt niet gegarandeerd en u draagt zelf het risico.

Tak 26-spaarverzekering

Slecht enkele maatschappijen, waaronder Credimo, bieden tak 26- kapitalisatieproducten aan. Dit type is verschillend van de klassieke spaar- en beleggingsverzekering. In een tak 26-kapitalisatieverrichting is er geen verzekerde en kan geen begunstigde aangeduid worden. De spaarreserve komt toe aan de intekenaar. Bij diens overlijden gaat het contract over op zijn nalatenschap.

Dit kapitalisatieproduct biedt u kapitaalsgarantie in combinatie met een gegarandeerde intrest voor een vooraf bepaalde periode. De opbrengsten zijn steeds onderhevig aan de roerende voorheffing(**) die op einddatum of afkoopdatum van toepassing is.  Hier dient evenwel geen premietaks betaald te worden bij de start van dit contract. Dergelijke spaarproducten kunnen worden onderschreven door rechtspersonen én natuurlijke personen.

Uw spaarprofiel weerspiegelt uw kijk op risico en rendement.

Op basis hiervan adviseert uw makelaar u de meest geschikte spaar- en/of beleggingsformule. 

*Huidige premietaks = 2%

** Huidige roerende voorheffing = 30%

KANTOOR HOSTEN
VERZEKERINGEN & FINANCIEEL ADVIES
(Frederiek Hosten GCV)
Engelstraat 41 - 8480 Ichtegem

Tel: 051/58.15.31 | Fax: 051/58.27.74
                                                  FSMA 114667 A | Ondernemingsnummer: 0635.511.039